KROK 1. Wybrałeś już towar ? wypełnij wniosek kredytowy

Wypełnij wniosek on-line, który znajduje się poniżej. Po uzupełnieniu prawidłowo wszystkich pól wyślij wniosek.
Pojawi się strona z informacją o poprawnym wysłaniu. Otrzymasz również informację o dalszych krokach.

KROK 2. Poczekaj na kontakt konsultanta

Wraz z pozytywną decyzją kredytową zadzwoni do Ciebie konsultant. Uzgodni z Tobą warunki kredytu i wysokość raty oraz poinformuje Cię o wymaganych dokumentach niezbędnych do otrzymania kredytu.

KROK 3. Podpisz umowę kredytową

W ustalonym wspólnie terminie niezwłocznie wyślemy od Ciebie dwa egzemplarze umowy kredytu wraz z blankietami spłat za pośrednictwem firmy kurierskiej. Podpisz umowę w obecności kuriera i dołącz wymagane dokumenty do umowy kredytowej.

KROK 4. Dostawa towaru

Po otrzymaniu podpisanej umowy kredytowej i pozytywnej weryfikacji dokumentów, powiadomimy sklep o możliwości realizacji zamówienia towaru. Sklep skontaktuje się z Tobą w celu potwierdzenia dostawy zakupionego przez Ciebie towaru.
Wypełnij wniosek on-line
Jesteś Klientem indywidualnym
czy firmą współpracującą?*
Podaj nazwę towaru / instalacji,
którą Bank skredytuje na raty:*
Cena towaru / instalacji
(Podaj całą kwotę):*
Wpłata własna Klienta
(np. zadatek, zaliczka itp.):
Minimalna ilość rat: *
Godziny kontaktu:*
(zadzwoni nasz konsultant)
Dzień spłaty raty:*
(którego dnia chcesz płacić ratę)
Nazwisko:* Imię:*
Nazwisko rodowe matki:* Wykształcenie:*
Seria i numer dowodu osobistego:* Pesel:*
Data wydania dowodu osobistego:* Data ważności dowodu osobistego:*
Dzieci na utrzymaniu (do 18 lat)?:* Stan Cywilny:*
Miejscowość:* Kod pocztowy (xx-xxx):*
Ulica:* Numer budynku / lokalu:*
Rodzaj zajmowanego lokalu*: Województwo:
Numer telefonu*: Dodatkowy telefon:
Adres e-mail:* Adres Korespondencyjny*:
Rodzaj zatrudnienia:* Nazwa Firmy:*
Miejscowość:* Kod pocztowy (xx-xxx):*
Ulica:* Numer budynku / lokalu:*
Województwo: Branża:
Numer telefonu*: Dodatkowy telefon:
NIP zakładu pracy:* Dochód:*
Wartość:* Zaświadczenie o zarobkach:*
W tym miejscu wpisz swoje uwagi: jeżeli chcesz nam coœ przekazać
opisz tutaj szczegółowo.
Wklej adres strony www
strona www sklepu / aukcji itp.
(nie rób nic,jeżeli adres już jest): *
Wysyłając niniejszy formularz zgłoszeniowy wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu kredytowego za pośrednictwem Prestiż Finanse M. Sałaciński, K. Sałacińska Sp.J. w firmach i bankach z którymi Prestiż Finanse M. Sałaciński, K. Sałacińska Sp.J. współpracuje, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Prestiż Finanse M. Sałaciński, K. Sałacińska Sp.J z siedzibą w Częstochowie przy ul. Radomskiej 43A za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Prestiż Finanse M. Sałaciński, K. Sałacińska Sp.J. głosowych lub wizualnych, w tym tekstowych (np. SMS, MMS, e-mali) informacji marketingowych Banku przy użyciu telekomunikacyjnego urządzenia końcowego i automatycznych systemów wywołujących (m.in. telefon) w rozumieniu art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.
W związku z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38D i potwierdzam otrzymanie informacji, że: 1. administratorem podanych przeze mnie dobrowolnie danych jest Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38D, 2. zebrane dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom wskazanym w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności w Prawie bankowym, 3. przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawidłowe.